Home Hình thức thanh toán Hình thức thanh toán

Đây là mục em hướng dẫn người ta cách thanh toán khi mua sản phẩm :)


Em có 2 ngân hàng: 

* MB: Ngân hàng Quân Đội

- STK : 0540111273008

- Tên chủ TK: Nguyễn Thị Mai Hương

- Chi nhánh : Thăng Long

* Agirbank:

- STK : 1305.2051.63993

- Tên chủ TK: Nguyễn Thị Mai Hương

- Chi nhánh: Tràng An